วิธีการใช้งานอีเมล์, คู่มือการใช้งาน

คู่มือตั้งค่าการใช้งาน VPS email account

1. ไปที่เมนู E-Mail Account สำหรับจัดการ Account E-mail

2. กดที่ปุ่ม Create mail account

3. กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง

Username  : ชื่อ account E-mail
Enter Password : รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน E-mail
Email Quota (Meg): ความจุในการเก็บ E-mail หน่วยเป็น Megabyte
Send Limit : กำหนดจำนวนการส่ง E-mail ออกต่อวัน

4. หลังจากกด create จะมีรายละเอียดของ account แสดงขึ้นมา
login เข้าใช้งาน email ได้จาก เมนูนี้

5. ใส่รายละเอียด email ที่ได้สร้างลงไป

6. ใช้งาน E-mail ได้ทันที

Related Post