การจัดการระบบบทความ/ข่าวสาร(Content), คู่มือการใช้งาน, การจัดการระบบหลังบ้าน

การจัดการบทความข่าวสาร

การจัดการบทความข่าวสาร ช่วยให้สามารถจัดการระบบบทความข่าวสารทั้งหมดได้ ยกตัวอย่างเช่น เราจะดูว่าระบบบทความข่าวสารมีทั้งหมดกี่บทความ สามารถเลือกลบบทความที่ไม่ต้องการได้ หรือจะเลือกลบทั้งหมดทีเดียวก็ได้ เป็นต้น

การจัดการบทความข่าวสาร

1.ไปที่ Menu

2.เลือก Content

3.เลือก All Contents

การจัดการบทความข่าวสาร 1

หน้าเมนู All Contents สามารถจัดการระบบได้ดังนี้

การจัดการบทความข่าวสาร 1-1

 

– เพิ่มเนื้อหา สามารถเพิ่มเนื้อหาใหม่ที่ต้องการได้ โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มเนื้อหา

การจัดการบทความข่าวสาร 2

 

– เรียงลำดับ โดยการที่ให้ใส่หมายเลขที่ต้องการไปที่ช่องทั้งหมด

การจัดการบทความข่าวสาร 3

 

-เปิดปิดการแสดงผลของบทความข่าวสารได้ ในกรณีที่ไม่ต้องการให้บทความอันไหนแสดงผล ก็ให้คลิกที่รูปตา บทความนั้นก็จะไม่แสดงผลที่หน้าเว็บ

การจัดการบทความข่าวสาร 4

 

-แก้ไขข้อมูลของบทความข่าวสาร ให้คลิกที่แถวที่ 2 (ตามภาพด้านล่าง)

การจัดการบทความข่าวสาร 5

 

-ดูบทความข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์ได้ โดยการคลิกที่แถวที่ 3 (ตามภาพด้านล่าง)

การจัดการบทความข่าวสาร 6

 

-สามารถ Copy ข่าวสารบทความเพิ่มได้ โดยการคลิกที่แถวที่ 4 (ตามภาพด้านล่าง)

การจัดการบทความข่าวสาร 7

 

-สามารถลบบทความข่าวสารได้ โดยการเลือกลบทั้งหมด หรือลบที่ละอันได้ โดยการคลิกที่แถวที่ 5 (ตามภาพด้านล่าง)

การจัดการบทความข่าวสาร 8