การจัดการระบบบทความ/ข่าวสาร(Content), คู่มือการใช้งาน, การจัดการระบบหลังบ้าน

การจัดการหมวดหมู่บทความข่าวสาร

การจัดการหมวดหมู่บทความข่าวสาร เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่มีบทความข่าวสารจำนวนมาก การแบ่งเป็นหมวดหมู่จะช่วยให้บทความข่าวสารมีความเป็นระเบียบ อ่านง่าย

การจัดการหมวดหมู่บทความข่าวสาร

1.ไปที่ Menu

2.เลือก Content

3.เลือก Categories

การจัดการหมวดหมู่บทความข่าวสาร1

 

4.ให้ใส่ชื่อหมวดหมู่ลงไป เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม สร้างหมวดหมู่เนื้อหาใหม่

การจัดการหมวดหมู่บทความข่าวสาร2

การแสดงผลเมื่อสร้างหมวดหมู่เสร็จแล้ว

การจัดการหมวดหมู่บทความข่าวสาร3

 

5.ในกรณีที่มีหมวดหมู่ย่อย ให้ใส่ชื่อหมวดหมู่ย่อยลงไป แล้วเลือก Main Category เป็นชื่อหมวดหมู่หลัก

การจัดการหมวดหมู่บทความข่าวสาร4

 

การแสดงผลเมื่อสร้างหมวดหมู่ย่อยเสร็จแล้ว

การจัดการหมวดหมู่บทความข่าวสาร5

 

เมื่อเราสร้างหมวดหมู่เสร็จแล้ว เวลาเรา Add Content ใหม่ จะมีให้เราเลือกหมวดหมู่ ที่ต้องการ ในกรณีที่เรายังไม่ได้สร้างหมวดหมู่ เราสามารถมาสร้างในหน้านี้ได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม สร้างหมวดหมู่เนื้อหาใหม่

การจัดการหมวดหมู่บทความข่าวสาร6