คู่มือการใช้งาน, ระบบการจัดการเว็บบอร์ด (Forum), การจัดการระบบหลังบ้าน

การจัดการหัวข้อกระทู้

กระทู้ คือหัวข้อของการสนทนา มีไว้เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า หรือเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ลูกค้าสนใจ สามารถแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ สามารถโต้ตอบกับลูกค้าท่านอื่นๆ หรือกับเจ้าของเว็บไซต์ได้ แต่ต้องเลือกห้องสนทนาก่อนก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นในกระทู้

การจัดการหัวข้อกระทู้

1. ไปที่เมนู Forum
2. เลือก Topics

1

3. คลิกเพิ่มกระทู้ใหม่

2

4. เมื่อคลิกเพิ่มกระทู้แล้ว กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง จากนั้นกดบันทึก

3

5. เมื่อกดบันทึกแล้ว รายละเอียดของกระทู้ใหม่ก็จะแสดงในระบบหลังบ้าน ดังนี้

4

6. ตัวอย่างการแสดงผลหน้าเว็บ

5