คู่มือการใช้งาน, ระบบการจัดการเว็บบอร์ด (Forum), การจัดการระบบหลังบ้าน

การจัดการห้องสนทนา

การจัดการห้องสนทนา มีไว้เพื่อสำหรับเจ้าของร้านเปิดห้องในการสนทนา เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาถามตอบ หรือตั้งกระทู้เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราได้ ซึ่งเจ้าของร้านสามารถสร้างห้องได้หลายห้อง สามารถตั้งชื่อห้อง และกำหนดสิทธิการใช้งานห้องต่างๆ เมื่อลูกค้าเข้ามาก็สามารถเลือกห้องสนทนาที่สนใจได้

การจัดการห้องสนทนา

1. ไปที่เมนู Forum
2. เลือก Rooms

1

3. คลิกเพิ่มห้องสนทนา

2

4. เมื่อเพิ่มห้องสนทนาแล้ว ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบทุกช่อง หลังจากนั้นกดบันทึก

3

5. เมื่อบันทึกแล้ว ในระบบก็จะแสดงชื่อห้องแสดงขึ้นมา

4

6. การแสดงผลบนหน้าเว็บ แสดงได้ 2 ที่ คือ เพิ่มเพจ Forum และ แสดงส่วนของหน้า Design

5