การจัดการระบบร้านค้าออนไลน์(E-Commerce), คู่มือการใช้งาน, วิธีการจัดการร้านค้าออนไลน์(E-commerce), การจัดการระบบหลังบ้าน

การจัดการการขนส่ง

การจัดการขนส่ง เป็นการเพิ่มเงื่อนไขการขนส่งให้ลูกค้าของเราเลือกในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า โดยสามารถกำหนดอัตราค่าขนส่งได้ตามเงื่อนไขที่ระบบมีให้เลือก เช่น คิดราคาค่าขนส่งตามน้ำหนัก หรือคิดราคาค่าขนส่งตามราคา สามารถจัดการได้ดังนี้

การจัดการการขนส่ง

1.ไปที่เมนู E-Commerce
2.เลือกเมนู Shipping

1

3. เพิ่มประเทศที่ต้องการเพิ่มอัตราค่าขนส่ง

2

 

4. เลือกประเทศที่ต้องการ
5. กดบันทึกข้อมูล

3

6. กดเครื่องหมาย + ประเทศที่ต้องการเพิ่มการขนส่ง

4

 

7. เพิ่มชื่อประเภทการขนส่ง
8. บันทึก ข้อมูล

5

9. กดเครื่องหมาย + ประเภทขนการส่งที่เพิ่มไว้

6
10. กำหนดเงื่อนไขอัตราค่าขนส่ง โดยสามารถกำหนดเรทน้ำหนักหรือเรทราคาได้หลายเงื่อนไขตามที่ต้องการ
(1) เลือกประเภทการขนส่ง คิดค่าขนส่งตามราคา
(2) กำหนดช่วงราคาที่ต้องการ
(3) ระบุราคาค่าขนส่งที่ต้องการกำหนดเรทราคา
(4) บันทึก ข้อมูล

7