E-Commerce, การจัดการระบบร้านค้าออนไลน์(E-Commerce), คู่มือการใช้งาน, วิธีการจัดการร้านค้าออนไลน์(E-commerce), การจัดการระบบหลังบ้าน

การจัดการข้อมูลร้านค้า

การจัดการข้อมูลร้านค้า หรือ Shop profile มีไว้สำหรับให้ทางเจ้าของร้านใส่ข้อมูลรายละเอียดของร้าน ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการจัดส่งสินค้า ซึ่งระบบจะดึง Shop profile ไปช่วยในการพิมพ์ Label ในการจัดส่งสินค้าโดยทางเจ้าของร้านไม่ต้องมานั่งพิมพ์ ทำให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นในการจัดส่ง

การจัดการข้อมูลร้านค้า

1.ไปที่เมนู E-commerce
2. เลือก Shop profile

1

3. จากนั้นกรอกข้อมูลรายละเอียดของเจ้าของร้านให้ครบทุกช่อง
4. บันทึก

2

5.ตัวอย่างการแสดงผล ของ Shop profile จะแสดงตรงส่วนด้านบนของใบสั่งซื้อ

3

6. Shop profile สามารถนำข้อมูลเจ้าของร้านไปทำเป็น Label เพื่อพิมพ์ที่อยู่จัดส่งสินค้าได้
โดยไปที่ E-commerce > Order

4

7. เลือก Order ที่ต้องการจัดส่งสินค้า แล้วคลิกที่รูปแว่นขยาย

5

8. จากนั้นแสดงรายละเอียด Order สินค้าที่เเลือกขึ้นมา และคลิกที่ พิมพ์ที่อยู่จัดส่ง

6

 

9. ตัวอย่างการแสดงผลของ Label ที่ใช้จัดส่งสินค้า

7