การจัดการระบบร้านค้าออนไลน์(E-Commerce), คู่มือการใช้งาน, วิธีการจัดการร้านค้าออนไลน์(E-commerce), การจัดการระบบหลังบ้าน

การจัดการรหัสพัสดุ

การจัดการ รหัสพัสดุ ช่วยในเรื่องของการตรวจสอบพัสดุ เจ้าของร้านสามารถเข้ามาเพิ่ม Track Code เลขพัสดุได้ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้ามาดูในหน้าเว็บไซต์ได้ว่าทางเจ้าของร้านได้ส่งของให้หรือยัง จะได้เช็คจากเลขพัสดุที่แจ้งผ่านหน้าเว็บ

การจัดการรหัสพัสดุ

1.ไปที่ E-Commerce
2.เลือก Track Code

1

3. คลิก เพิ่ม Track Code

2

4. จากนั้นกรอกรายละเอียดของลูกค้าและรหัส Track Code ให้ครบทุกช่อง
5. บันทึก

3

6. เมื่อบันทึกแล้วจะแสดงรายละเอียดในระบบหลังบ้านดังนี้

  • หากต้องการแก้ไข Track Code ให้คลิกที่รูปกระดาษกับดินสอ ด้านหลัง

4