คู่มือการใช้งาน, การจัดการฟีเจอร์อื่นๆ (More feature), การจัดการระบบหลังบ้าน

การจัดการระบบภาษา

การจัดการระบบภาษา สำหรับเจ้าของเว็บไซต์ที่มีระบบ E-Commerce หรือใช้ระบบตั้งแต่2ภาษาขึ้นไป สามารถเข้ามาเพิ่มภาษาที่ต้องการได้จากในส่วนนี้ และสามารถคลิกเลือกภาษาที่ต้องการใช้เป็นภาษาหลักในเว็บไซต์ได้ มีขั้นตอนดังนี้

การจัดการระบบภาษา

1.ไปที่เมนู More Feature
2. เลือกเมนู Multi language Settings

1

 

3. คลิก เพิ่มภาษา ดังภาพ

3

4. เลือกภาษาที่ต้องการ > บันทึก

4

 

5. ตัวอย่าง ระบบภาษาที่2 ที่เพิ่มเข้ามาในระบบ

5

6. วิธีเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นระบบ คลิกปุ่มไอคอนให้ขึ้นเครื่องหมายถูกที่ภาษาเริ่มต้นที่ต้องการ ดังภาพ

6

คลิก OK เพื่อยืนยันการตั้งภาษาเริ่มต้น

7

 

ตัวอย่าง ระบบภาษาเริ่มต้นของระบบ (รองรับเฉพาะเว็บไซต์ระบบ2ภาษาขึ้นไป)

ตย.