การจัดการระบบร้านค้าออนไลน์(E-Commerce), คู่มือการใช้งาน, วิธีการจัดการร้านค้าออนไลน์(E-commerce), การจัดการระบบหลังบ้าน

การจัดการ ระบบโปรโมชั่น

ระบบโปรโมชั่น เจ้าของร้านสามารถ กำหนดโปรโมชั่นของร้านได้ เพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้าซื้อของมากขึ้น อาจจะเป็นโปรโมชั่นส่วนลด ซึ่งระบบ จะมีเงื่อนไขโปรโมชั่นให้เลือก คือ ลดทันที(THB) ลดทันที % และ

ฟรีค่าขนส่ง

การจัดการ ระบบโปรโมชั่น

1. ไปที่เมนู E-commerce
2. เลือก Promotion

1

3.จากนั้นคลิก สร้างโปรโมชั่น ระบบสามารถสร้างโปรโมชั่นได้ 2 แบบ โปรโมชั่นทั่วไป กับ Promotion code

2

ตัวอย่างการสร้างโปรโมชั่นทั่วไป

1. กรอกรายละเอียดโปรโมชั่นให้ครบทุกช่อง แล้วบันทึก

– ประเภทโปรโมชั่นเลือกเป็น โปรโมชั่นทั่วไป
– ส่วนของการตั่งค่าโปรโมชั่น มีให้เลือก 3 เงื่อนไข ลดทันที (THB), ลดทันที %, ฟรีค่าขนส่ง ซึ่งในตัวอย่างจะเป็นลดทันที(THB)
– ส่วนของสำหรับ มีเงื่อนไขให้เลือก 3 แบบ คือ ทุกใบสั่งซื้อ, เมื่อซื้อสินค้าครบ (THB), เมื่อซื้อสินค้าครบชื้น ซึ่งในตัวอย่าง เป็นลดทุกใบสั่งซื้อ
– สิทธิ์ เลือกใช้ได้ 2 แบบ คือ บุคคลทั่วไป กับ สมาชิก
– ช่วงเวลาโปรโมชั่น สามารถกำหนด วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของโปรโมชั่นได้

3

2. เมื่อบันทึกแล้ว ก็จะแสดงโปรโมชั่นทั่วไปที่ได้ตั้งค่าเอาไว้

4