การจัดการระบบร้านค้าออนไลน์(E-Commerce), คู่มือการใช้งาน, วิธีการจัดการร้านค้าออนไลน์(E-commerce), การจัดการระบบหลังบ้าน

การจัดการ ราคาสินค้า

การจัดการราคาสินค้า เจ้าของเว็บไซต์สามารถเข้ามาแก้ไขราคาสินค้าในส่วนของ Manage Price ได้เลย โดยระบบจะรวมสินค้าทุกชิ้นเอาไว้ โดยไม่ต้องเข้าไปที่สินค้าแต่ละตัว ทำให้ง่ายสำหรับการจัดการราคามากขึ้น

การจัดการ ราคาสินค้า

1. ไปที่เมนู E-commerce
2. เลือก Manage Price

1

3. เมื่อเข้ามาหน้า แก้ไขราคาสินค้าแล้ว ระบบจะแสดงสินค้าทุกชิ้น และราคาที่เคยกำหนดไว้ขึ้นมา
จากนั้นเข้าไปแก้ไขราคาได้เลย
4. เมื่อแก้ไขราคาสินค้าเรียบร้อยแล้ว คลิกบันทึก

2