การจัดการระบบร้านค้าออนไลน์(E-Commerce), คู่มือการใช้งาน, วิธีการจัดการร้านค้าออนไลน์(E-commerce), การจัดการระบบหลังบ้าน

การจัดการสินค้าขายส่ง

ระบบขายส่งสินค้า ช่วยให้ร้านค้าที่ต้องการขายสินค้าจำนวนมากหรือขายส่ง ไม่เน้นขายปลีก เพื่อให้ลูกค้าของเรานำสินค้าเราไปขายต่อได้ โดยสามารถกำหนดจำนวนขั้นต่ำจำนวนชิ้นสินค้า และราคาต่อชิ้นได้ สามารถตั้งค่าได้ดังนี้

การจัดการสินค้าขายส่ง

1. ไปที่เมนู E-Commerce
2. เลือกเมนู Wholesale Price

1

คลิกไอคอน แก้ไข ที่รายการสินค้าที่ต้องการตั้งค่าเป็นรายการขายปลีกหรือขายส่ง ดังภาพ

2

 

1. คลิก ON/OFF เพื่อเปิด/ปิดระบบสินค้าขายส่ง
2. เมื่อเปิดระบบขายส่งแล้ว กรอกราคาขายส่งที่ต้องการ เช่น จำนวนชิ้น, ราคาขายส่งต่อชิ้น, ราคาขายส่งสมาชิก
3. เพิ่มเงื่อนไข เพื่อตั้งค่าราคาขายส่ง จำนวนชิ้น และ ราคาขายส่งที่ต้องการเพิ่มเติม
4. บันทึก ข้อมูล

3

 

ตัวอย่าง เมื่อบันทึกรายการสินค้าขายส่งเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

4

 

ตัวอย่าง รายการสินค้าที่ตั้งค่าระบบขายส่ง (Wholesale Price)

5