การจัดการระบบร้านค้าออนไลน์(E-Commerce), คู่มือการใช้งาน, วิธีการจัดการร้านค้าออนไลน์(E-commerce), การจัดการระบบหลังบ้าน

การจัดการ Order

การจัดการ Order เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามา รายการสั่งซื้อสินค้าก็จะเข้ามาอยู่ที่ Order ซึ่งเจ้าของร้านสามารถดูรายละเอียดของลูกค้าได้ และจัดการแต่ละ Order ได้ ซึ่งใน Order จะมีสถานะแจ้งขึ้นมา เช่น หากลูกค้ายังไม่ชำระเงิน สถานะจะเป็น รอการชำระเงิน

การจัดการ Order

1.ไปที่ E-commerce
2. เลือก Order

1

3.เมื่อเลือก Order แล้ว จะมีรายการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดแสดงขึ้นมา ดังนี้ รหัสการสั่งซื้อ
ชื่อลูกค้า,ราคา,วันที่สั่งซื้อ,สถานะการสั่งซื้อ

2

4. ส่วนของสถานะการสั่งซื้อ ทางเจ้าของร้านสามารถเปลี่ยนสถานะได้
ส่วนของรูปแว่นขยาย สามารถ ดูรายละอียดใบสั่งซื้อเพิ่มเติม
ส่วนของรูปเครื่อง Print สามารถ Print ใบสั่งซื้อได้

3