การจัดการระบบร้านค้าออนไลน์(E-Commerce), คู่มือการใช้งาน, วิธีการจัดการร้านค้าออนไลน์(E-commerce), การจัดการระบบหลังบ้าน

การตรวจสอบแจ้งการชำระเงิน

การตรวจสอบการแจ้งชำระเงิน ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เป็นอีกช่องทางที่เปิดให้ลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้ทางเจ้าของร้าน ซึ่งระบบจะมีหน้าเพจให้ลูกค้าแจ้งเข้ามา โดยข้อมูลจะถูกส่งเข้าระบบหลังบ้าน ทำให้เจ้าของร้านสามารถตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็ว

การตรวจสอบแจ้งการชำระเงิน

1. ไปที่เมนู E-commerce
2. เลือก Inform Payment

1
3. ระบบจะแจ้งการชำระเงินของลูกค้าทั้งหมดที่แจ้งเข้ามาจากเพจแจ้งการชำระเงิน ซึ่งเจ้าของร้านจะต้องคลิกอัพเดตสถานะก่อนโดยคลิกที่รูปนาฬิกาสีส้ม

2

 

4. เมื่อคลิกอัพเดตสถานะแล้วนาฬิกาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

3