คู่มือการใช้งาน, การจัดการระบบหลังบ้าน, การตั้งค่าระบบต่างๆ ในเว็บไซต์ (Site Setting)

การตั้งค่าการแสดง MWE Ads

เจ้าของเว็บไซต์สามารถปิดการแสดงโฆษณาของ MakeWebEasy ได้หากไม่ต้องการให้ใครทราบว่าใช้บริการเว็บสำเร็จรูป เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์หรือร้านค้า ซึ่งฟังชั่นนี้ได้เฉพาะแพ็คเก็ต Professional เท่านั้น มีขั้นตอนจัดการดังนี้

การตั้งค่าการแสดง MWE Ads

1. เลือกเมนู Copy Protection
2. กด ON/OFF หากต้องการเปิด-ปิดการแสดงผลโฆษณา
3. กด บันทึก ข้อมูล
1

ตัวอย่าง เมื่อเปิด ON โฆษณา makewebeasy จะแสดง ดังภาพ

2

 

ตัวอย่าง เมื่อปิด OFF โฆษณา makewebeasy จะไม่แสดง ดังภาพ

3