คู่มือการใช้งาน, การจัดการระบบหลังบ้าน, การตั้งค่าระบบต่างๆ ในเว็บไซต์ (Site Setting)

การตั้งค่าการใช้งานระบบ Social network

การตั้งค่าการใช้งานระบบ Social network ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ที่เข้ามาชมเว็บของเรา สามารถแชร์สินค้า บทความ เนื้อหาในเว็บไซต์ไปยังช่องทางต่างๆได้ เช่น line, fackbook, Twitter เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยโปรโมทเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักหรือเพิ่มช่องทางการขาย หรือเลือกเปิด/ปิดการแสดง Social ที่เราไม่ได้ใช้งาน  สามารถจัดการได้ดังนี้

การตั้งค่าการใช้งานระบบ Social network

1. ไปที่เมนู Site Setting
2. เลือกเมนู Social
3. เลือก ON/OFF เพื่อเปิด-ปิด Social ในหน้าเพจที่ต้องการให้แสดงผลในระบบ สินค้า บทความ อัลบั้ม ปฏิทิน หรือเปิด-ปิด Social ในส่วน Share ดังภาพ
4. คลิก บันทึก การเปลี่ยนแปลง

1

 

ตัวอย่าง การแสดงผล การเปิด Social ในหน้าเพจสินค้า

สินค้า

 

ตัวอย่าง การแสดงผล การปิด Social บางส่วนในหน้าสินค้า

ปิด-สินค้า