การจัดการระบบร้านค้าออนไลน์(E-Commerce), คู่มือการใช้งาน, วิธีการจัดการร้านค้าออนไลน์(E-commerce), การจัดการระบบหลังบ้าน

การตั้งค่าระบบ E-Commerce

ตั้งค่าระบบ E-Commerce เป็นระบบที่มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือเจ้าของเว็บไซต์ให้สามารถขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าของเว็บไซต์สามารถเลือกเปิด/ปิดการแสดงผลต่างๆได้

วิธีการตั้งค่าระบบ E-Commerc

1. ไปที่เมนู E-Commerc

2. เลือกเมนู Settings

การตั้งค่าระบบ E-Commerce 1

 

3.การตั้งค่าระบบ E-Commerc

-ในกรณีที่ต้องการให้ระบบไม่แสดงผลหน้าเว็บไซต์ ให้เลือกใช้ที่ปุ่ม Off แล้วกด Save

-ในกรณีที่ต้องการให้ระบบแสดงผลหน้าเว็บไซต์ให้เลือกปุ่ม On แล้วกด Save

 

 

การตั้งค่าระบบ E-Commerce 2 การตั้งค่าระบบ E-Commerce 3

 

4.ตัวอย่างการแสดงผล

ตัวอย่างการแสดงผล ระบบการสั่งซื้อสินค้าโดยไม่เป็นสมาชิก  เมื่อใช้ปุ่ม Off

การตั้งค่าระบบ E-Commerce 4-1

ตัวอย่างการแสดงผล ระบบการสั่งซื้อสินค้าโดยไม่เป็นสมาชิก  เมื่อใช้ปุ่ม On

การตั้งค่าระบบ E-Commerce 4

 

ตัวอย่างการแสดงผล แสดงจำนวนสินค้าที่เหลืออยู่ในคลังสินค้าที่หน้าชิ้นสินค้า เมื่อใช้ปุ่ม Off

การตั้งค่าระบบ E-Commerce 5-1

 

ตัวอย่างการแสดงผล แสดงจำนวนสินค้าที่เหลืออยู่ในคลังสินค้าที่หน้าชิ้นสินค้า เมื่อใช้ปุ่ม On

การตั้งค่าระบบ E-Commerce 5

 

ตัวอย่างการแสดงผล ระบบเปรียบเทียบสินค้า เมื่อใช้ปุ่ม Off

การตั้งค่าระบบ E-Commerce 6-1

ตัวอย่างการแสดงผล ระบบเปรียบเทียบสินค้า เมื่อใช้ปุ่ม On

การตั้งค่าระบบ E-Commerce 6

 

ตัวอย่างการแสดงผล ระบบเปิดใช้รายการสินค้าที่ฉันชอบ เมื่อใช้ปุ่ม Off

การตั้งค่าระบบ E-Commerce 7-1

 

ตัวอย่างการแสดงผล ระบบเปิดใช้รายการสินค้าที่ฉันชอบ เมื่อใช้ปุ่ม On

การตั้งค่าระบบ E-Commerce 7