คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน

การตั้งค่าใช้งาน facebook Messenger ในหน้าเว็บไซต์

การตั้งค่าใช้งาน  Facebook Messenger ในหน้าเว็บไซต์ หรือกล่องข้อความที่สามารถตอบโต้ระหว่างลูกค้ากับเจ้าของเว็บไซต์ เมื่อติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว ในหน้าเว็บไซต์จะแสดงกล่องข้อความแชทตรงมุมขวาของหน้าเว็บไซต์  ลูกค้าของเราสามารถแชทมาสอบถามสินค้าหรือบริการกับเจ้าของร้านได้

วิธีตั้งค่า Facebook Messenger

เข้าไปที่หน้าของระบบ www.facebook.com และ login เข้าใช้งานด้วยบัญชีที่เป็น Admin ดูแล fanpage facebook ที่ต้องการเชื่อมระบบ chat ที่หน้าเว็บไซต์

1. คลิกเลือก เพจ ที่ต้องการใช้งาน

2. เลือก การตั้งค่า

 

3. เลือก การรับส่งข้อความ

 

4. เลือก เพิ่ม Messenger ไปยังเว็บไซต์ของคุณ คลิก เริ่มต้นใช้งาน

 

5. ระบบนำทางมาที่หน้า เพิ่ม messenger ไปที่เว็บไซต์ของคุณ คลิก ถัดไป

6. เลือกภาษา / คำทักทาย ที่ต้องการแสดงในหน้าแชท  และ บันทึก และ คลิก ถัดไป

 

7. เลือกเวลาในการตอบกลับ /สีปุ่ม คลิก ถัดไป

8. ใส่ชื่อเว็บไซต์ของลูกค้า และ คัดลอกโค้ด เก็บไว้เพื่อนำไปติดตั้งที่เว็บไซต์ และ คลิก เสร็จสิ้น

 

จากนั้นมาที่ระบบหลังบ้านเว็บไซต์ของคุณ เพื่อนำโค้ดมาติดตั้งที่เว็บไซต์

1. คลิกที่เมนู manage (จัดการเว็บ)

2. คลิก site Setting (ตั้งค่าเว็บไซต์)

3. เลือก Embed code (โค้ดที่ระบบรองรับ)

4. คลิก facebook Messenger

 

5. คลิก Activate Facebook Messenger กด ON เพื่อเปิดใช้งาน และวางโค้ดที่คัดลอก คลิก บันทึก

 

จากนั้นตรวจสอบที่หน้าเว็บไซต์ ในหน้าเว็บแสดงช่องแชท facebook ดังภาพ