การตกแต่งเว็บไซต์, คู่มือการใช้งาน

การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ” Stat Counter “

Q : การใช้งานฟีเจอร์ Stats Counter ฟีเจอร์สำหรับนับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เราสามารถเปิดใช้งาน Stats Counter ได้อย่างไร คะ
1. ในหมวดเมนูหลัก ให้ท่านเลือก More Feature
2. เลือก Stat Counter ที่อยู่ด้านในหมวดหมูย่อย
3. ในส่วนของ จำนวนผู้เข้าชมเริ่มต้น ท่านสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นที่ต้องการได้

P2
4. ในส่วนของ Theme ท่านสามารถเลือกธีม ที่ท่านต้องการได้เช่นกันครับ
5. จากนั้นให้ท่านกดบันทึก เพื่อไปสู่ขึ้นตอนต่อไป
6. จากที่เราได้บันทึกในขั้นตอนที่ 5 แล้ว ให้ท่านทำการเลือกในหมวดหมู่ของ Design ซึ่งในหมวดหมู่ของ Design นั้นจะมีหมวดหมู่ย่อยเพิ่มเติมขึ้นมา
7. ทำการเลือก หัวข้อ Footer ในหมวดหมู่ย่อยนั้น
8. ในส่วนของ Widget จะเห็น Stat Counter อยู่ในหมวดหมู่นั้น
9. ให้เราคลิกเปิด Stat Counter เป็น On ครับ
10. Stat Counter จะแสดงอยู่ในส่วนของ Footer ครับ

 

 

P2-2