คู่มือการใช้งาน, การจัดการระบบหลังบ้าน, การตั้งค่าระบบต่างๆ ในเว็บไซต์ (Site Setting)

การป้องกัน Spam โดยการบล็อค IP

หากเว็บของท่านมีการโพสข้อความซ้ำๆ โพสข้อความที่เป็นเท็จ ไม่สุภาพ หรือไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่คุณได้เปิดให้มีการโพสข้อความเข้ามา เจ้าของเว็บไซต์สามารถเข้าไปป้องกันการโพสข้อความที่เป็นถูกมองว่าเป็น spam เหล่านี้ จากหน้าแจ้งการชำระเงิน หน้าติดต่อเรา และเว็บบอร์ด โดยการบล็อค IP address ของผู้ที่กระทำผิดซ้ำๆ ได้

การป้องกัน  Spam โดยการบล็อค IP

1. เลือกที่เมนู Site Setting

2. เลือกเมนู Spam IP Address

blockIP_01

3. จะปรากฎหน้า บล็อค IP Address ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์สามารถเข้าไปเพิ่มการบล็อค IP address, ค้นหา IP address ที่ถูกบล็อค หรือยกเลิกการบล็อค IP address ได้ ดังนี้

blockIP_02

I. ใช้สำหรับค้นหา IP address ที่ถูกบล็อค โดยการพิมพ์ IP address ที่ต้องการค้นหาลงไปแล้วกดปุ่ม ค้นหา

II. ปุ่ม เพิ่มไอพีแอดเดรสที่ไม่อนุญาต สำหรับเพิ่ม IP address ที่ต้องการจะบล็อค เมื่อกดที่ปุ่มนี้จะแสดงหน้าต่างสำหรับกรอก IP address ที่ต้องการบล็อคขึ้นมาแสดง ดังรูปด้านล่าง

blockIP_03

III. พื้นที่ส่วนนี้ใช้สำหรับแสดงรายการ IP address ที่ถูกบล็อค โดยเจ้าของเว็บสามารถเข้ามาดูรายการทั้งหมด หรือกดเลือกเพื่อทำการยกเลิกการบล็อค IP address ได้

 

หมายเหตุ หากเจ้าของเว็บไซต์เพิ่ม IP address เข้าไปในระบบ ผู้ที่ใช้งาน IP address ตัวนั้นอยู่จะไม่สามารถโพสในเพจแจ้งการชำระเงิน เพจติดต่อเรา และเพจเว็บบอร์ดได้