คู่มือการใช้งาน, การจัดการระบบหลังบ้าน, การตั้งค่าระบบต่างๆ ในเว็บไซต์ (Site Setting)

ตัวช่วยการจัดอันดับ Google(SEO)

ในปัจจุบันนี้การค้นหาข้อมูลจาก Google เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก การทำให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับของการค้นหาจะช่วยเพิ่มโอกาศให้เว็บของเราเป็นที่รู้จักและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้เว็บไซต์ แต่จะทำอย่างไรให้เว็บไซต์ขอเราติดอันดับในการค้นหา การทำ SEO จึงเป็นคำตอบที่น่าสนใจสำหรับเจ้าของเว็บไซต์

SEO (Search Engine Optimization) คือ การทำให้เว็บไซต์ของคุณอยู่ในอันดับที่ดีที่สุดของหน้าแสดงผลการค้นหาใน Google เมื่อบุคคลทั่วไปค้นหา Keyword, คำค้นที่เกี่ยวกับสินค้า หรือคำค้นเกี่ยวกับที่บริการ จะปรากฎรายชื่อเว็บไซต์ต่างๆ ตาม Keyword ที่ถูกค้นหาในหน้าการแสดงผลการค้นหา โดยแต่ละเว็บไซต์จะมีลำดับการแสดงผลตามวิธีการพิจารณา และพื้นฐานในการตรวจสอบของเว็ปไซต์ เพื่อกำหนดอันดับของ google
     A. คือ Keyword ที่บุคคลทัวไปใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการ
     B. คือ Title tag ที่แต่ละเว็บไซต์ระบุไว้
     C. คือ คำอธิบายเว็บไซต์ (Description) ไว้อธิบายเกี่ยวกับเว็บไซต์สั้นๆ
seo_01

การจัดการ SEO

สำหรับ MakewebEasy เรามี Tools สำหรับช่วยเจ้าของเว็บไซต์ในการทำ SEO ดังนี้

1. เลือกเมนู Site Setting

2. เลือกเมนู SEO

seo_02

จะปรากฎหน้าต่าง ปรับแต่ง SEO เจ้าของเว็บไซต์สามารถเข้าไปจัดการรายละเอียดต่างๆได้ดังนี้

1. Title tag ข้อความที่แสดงอยู่บนแท็กของเบราว์เซอร์ และในการค้นหาจะแสดงเป็นหัวข้อเว็บไซต์ของคุณ (B)

2. คำอธิบายเว็บไซต์ (Description) ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดสั้น ๆ ของหน้าเว็บไซต์ ไม่ควรเขียนให้สั้น หรือ ยาวจนเกินไป ข้อความที่เขียนควรสัมพันธ์กับเนื้อหาของเว็บไซต์ (C)

3. คำค้นหาเว็บไซต์ของคุณใน Google (Keyword) คำหรือข้อความที่เจ้าของเว็บไซต์ต้องการให้บุคคลทั่วไปใช้ในการค้นหาเว็บไซต์ของคุณ (A)

4. Google Webmaster Tools สำหรับกรอกโค้ดที่ได้มาจาก Google Google Webmaster Tools เป็นเครื่องมือจาก Google ที่ช่วยในการวิเคราะห์ทำให้เว็บไซต์ของคุณอยู่ในอันดับที่ดีของการค้นหาใน Google และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการแนะนำแนวทางในการปรับปรุงเว็บ โดยจะแสดงสถิติให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถใช้ประเมินความสำเร็จของเว็บไซต์ได้

seo_03