คู่มือการใช้งาน

ตัวนำทางเว็บไซต์

ตัวนำทางเว็บไซต์

เครื่องมือที่ใช้นำทางในเว็บไซต์ ช่วยให้คนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ส่วนไหนของเว็บไซต์ แนะนำให้
เปิดการใช้งานไว้เพราะ ตัวนำทางเว็บไซต์ (Breadcrumb Navigation) ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต่อ SEO
อีกด้วย

1. ไปที่เมนู ออกแบบ > ปรับแต่ง > ตัวนำทางเว็บไซต์
2. ตั้งค่า เปิดใช้งาน / ปิดการใช้งาน

ตัวอย่างเปิดใช้งานตัวนำทางเว็บไซต์ (Breadcrumb Navigation)

3. คลิกที่ปุ่ม บันทึก