คู่มือการใช้งาน

ติดต่อเรา

รูปแบบหน้าเพจติดต่อเรา

1. ไปที่ ออกแบบ > รูปแบบหน้าเพจ> ติดต่อเรา

● กำหนดรูปแบบติดต่อเรา
– รูปแบบหน้าเพจติดต่อเรา 2 แบบ
– รูปแบบเซคซั่นติดต่อเรา 5 แบบ

ตัวอย่างรูปแบบเซคชั่นติดต่อเราแบบต่างๆ

2. คลิกที่ปุ่มบันทึก