คู่มือการใช้งาน

ธีม

ธีม
กำหนดรูปแบบธีมในเว็บไซต์ ซึ่งจะเป็นธีมในส่วน ตะกร้าสินค้าของฉัน , เข้าสู่ระบบ สมาชิก ,ช่องกรอกข้อมูล
ของระบบ

1. ไปที่เมนู ออกแบบ > ปรับแต่ง > ธีม
2. ตั้งค่าธีม ทึบ / สว่าง

ตัวอย่างการใช้ธีมทึบ และสว่าง

3. คลิกที่ปุ่ม บันทึก