คู่มือการใช้งาน

บทความ

รูปแบบหน้าเพจบทความ

1. ไปที่ ออกแบบ > รูปแบบหน้าเพจ> บทความ
กำหนดรูปแบบบทความ
– รูปแบบรายการบทความ : คอลัมน์ / แถว
– อัตราส่วนภาพ : จัตุรัส / แนวนอน
– รูปแบบการแสดงภาพบทความ : ปรับรูปพอดีกรอบ / ตัดรูปพอดีกรอบ
– ขนาดภาพ : ขนาดมาตรฐาน / ขนาดใหญ่
– ธีม : สว่าง / ทึบ / โปร่งแสง
– จำนวนเนื้อหาต่อ 1 หน้า (หากมีบทความเกินจำนวนที่เลือกจะถูกจัดหน้า 2 )

● ตั้งค่าบทความ
เปิดระบบ ที่ต้องการใช้งาน หรือกดปิดระบบหากไม่ต้องการใช้งาน

การแสดงข้อมูลของบทความ
– แสดงชื่อบทความ
– แสดงวันที่
– แสดงข้อความเกริ่นนำบทความ
– แสดงชื่อและข้อความเกริ่นนำบทความเต็ม
– แสดงปุ่มอ่านเพิ่มเติม

การแสดงผลในหน้ารายละเอียดบทความ
– แสดงรูปภาพปกบทความ
– แสดงจำนวนผู้เข้าชมบทความ

ตัวอย่างการปรับการแสดงบทความเป็นแบบแถว

ตัวอย่างการปรับการแสดงบทความเป็นแบบคอลัมน์

2. คลิกที่ปุ่มบันทึก