คู่มือการใช้งาน

ปุ่ม

ปุ่ม
กำหนดรูปแบบของปุ่มสั่งซื้อสินค้า
1. ไปที่เมนู ออกแบบ > ปรับแต่ง > ปุ่ม
2. รูปแบบปุ่ม มีทั้งหมด 3 รูปแบบ
3. ปรับแต่งปุ่ม
● สีฟอนต์
● สีพื้นหลัง
● ขนาดเส้นขอบ
● สีเส้นขอบ
4. ปรับแต่งปุ่มเมื่อชี้เมาส์

5. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

ตัวอย่างการใช้ปุ่ม และสีเวลาชี้เม้าส์