การจัดการระบบร้านค้าออนไลน์(E-Commerce), คู่มือการใช้งาน, การจัดการระบบหลังบ้าน

ระบบสินค้า คลังสินค้า Inventory

สำหรับท่านที่มีสินค้าในเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ Stock สินค้าที่มีเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถทำการจัดการ Stock สินค้าได้ง่ายๆ โดยไปที่

ระบบสินค้า คลังสินค้า Inventory

1. ไปที่เมนู E-Commerce
2. เลือก Inventory
58-1

 

เมื่อท่านมาที่หน้า คลังสินค้า แล้ว ท่านจะพบสินค้าทั้งหมดในเว็บไซต์ของท่าน

หมายเลข 1. ช่องสำหรับอัพเดทจำนวนสินค้าใน Stock

หมายเลข 2. เมื่อกรอกจำนวนสินค้าใน Stock เรียบร้อบแล้วให้คลิก บันทึก

51-2