คู่มือการใช้งาน, วิธีการจัดการร้านค้าออนไลน์(E-commerce), การจัดการระบบหลังบ้าน

ระบบสินค้าตั้งค่าภาษี Tax

ในการขายสินค้านั้นเจ้าของเว็บไซต์สามารถทำการตั้งค่าภาษี(Tax)ได้ โดยไปที่

ระบบสินค้าตั้งค่าภาษี Tax

1. E-Commerce

2. Tax

44-3

เมื่อท่านมาที่หน้า ภาษี แล้ว ท่านจะพบหน้าจอตามภาพด้านล่าง

หมายเลข 1. ปุ่มสำหรับ + เพิ่มเงื่อนไขภาษี กรณีท่านต้องการเพิ่มเงื่อนไขภาษีสำหรับประเทศอื่นๆ

หมายเลข 2. ปุ่มสำหรับแก้ไข เงื่อนไขภาษี ของประเทศนั้น

หมายเลข 3. ปุ่มสำหรับลบ เงื่อนไขภาษี ของประเทศนั้น

58-2