คู่มือการใช้งาน, การจัดการระบบหลังบ้าน, การตั้งค่าระบบต่างๆ ในเว็บไซต์ (Site Setting)
คู่มือการใช้งาน, การจัดการระบบหลังบ้าน, การตั้งค่าระบบต่างๆ ในเว็บไซต์ (Site Setting)

วิธีการตั้งค่า Google API สำหรับใช้งาน Google Sign-In

วิธีการขอ Google Sign-In Client ID สำหรับใช้งาน Google Sign-In

ระบบที่เจ้าของเว็บไซต์มีไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ ให้สามารถสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ได้ง่าย โดยคลิกผ่านบัญชี Google

1. ไปที่ https://developers.google.com/identity/sign-in/web/sign-in

2. คลิกที่ลิงก์ Credentials page

3. หากยังไม่ได้ Login ให้ ทำการ Login เข้าใช้งานด้วยบัญชี Gmail จากนั้นคลิก ถัดไป (Next) (หาก login ใช้งานไว้แล้ว ระบบจะพาไปที่ข้อ 4. )

4. คลิกที่ปุ่ม + CREATE CREDENTIALS

5. คลิกที่ตัวเลือก OAuth client ID

6. คลิกที่ตัวเลือก select box แล้วเลือก Web application

7. คลิกที่ปุ่ม ADD URI

8. ใส่ URL เว็บไซต์ของท่านโดยขึ้นต้นด้วย https (เช่น https://www.makewebeasy.com) แล้ว
กดปุ่ม CREATE

9. ในส่วนนี้จะได้ Client ID สำหรับใช้งาน Google Sign-In

10. นำค่า Client ID มาใส่ในช่อง Google Sign-In Client ID ที่หน้า ตั้งค่า Google API แล้วตั้งค่า
เปิดใช้งานระบบ Google Sign-In