การจัดการหน้าเว็บไซต์(page), คู่มือการใช้งาน, การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการจัดการเพจ(เมนู) อัลบั้ม

วิธีการจัดการหน้าเพจ(เมนู) อัลบั้ม คือหน้าเว็บไซต์ที่แสดงอัลบั้มรูปตามที่ลูกค้าได้เลือกมาจากระบบอัลบั้มภาพทั้งหมด จะแสดงผลแค่หนึ่งอัลบั้มหนึ่งหน้าเพจ เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีรูปภาพไม่เยอะ

วิธีการจัดการหน้าเพจ(เมนู) อัลบั้ม

1. ไปที่เมนู ออกแบบ (Design)

2. เลือกเมนู หน้าเพจ (Page)

3. เลือกเมนู +เพิ่มเพจ

4. เลือก Choose page เป็น อัลบั้ม

วิธีการจัดการเพจ(เมนู) อัลบั้ม 2

 

5. กรอกข้อมูลของเพจตามที่ต้องการ รายละเอียดดังนี้

ชื่อ : ข้อความที่จะแสดงเป็นชื่อเพจ หรือชื่อเมนู
title : ชื่อที่แสดงบนแท็บของเบราเซอร์
Description : คำอธิบายเพจ (จะแสดงผลเมื่อมีการค้นหาจาก Search engine)
Keyword : คำค้นหาในเว็บไซต์ (สำหรับ Search engine)
Url : เป็นช่องที่ใช้แสดง Url ที่ถูกสร้างจากระบบ
6. เลือกหมวดหมู่อัลบั้ม จากนั้นเลือกอัลบั้มที่ต้องการให้แสดงในหน้าเพจอัลบั้ม (เมื่อมีการเลือกหมวดหมู่ Url จะถูกเปลี่ยนตามไปด้วย)

7. เลือกเปิด หรือปิดการแสดงผลเมนูด้านบน และการแสดงผลเมนูด้านข้าง โดยเมื่อเลือกเป็น On เพจที่สร้างจะถูกนำไปแสดงผลเป็นเมนู หากเลือก Off เพจที่สร้างจะไม่ถูกนำไปแสดงผลเป็นเมนู

8. คลิกปุ่ม บันทึก เพื่อสร้างเพจที่ต้องการ หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก เพื่อยกเลิกการสร้างเพจ

วิธีการจัดการเพจ(เมนู) อัลบั้ม 3

วิธีการจัดการเพจ(เมนู) อัลบั้ม 4

 

 

ตัวอย่างการแสดงผลวิธีการจัดการเพจ(เมนู) อัลบั้ม

วิธีการจัดการเพจ(เมนู) อัลบั้ม 5