การจัดการหน้าเว็บไซต์(page), คู่มือการใช้งาน, การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการจัดการหน้าเพจ(เมนู) แบบฟอร์มออนไลน์

วิธีการจัดการหน้าเพจ(เมนู) แบบฟอร์มออนไลน์ ระบบการจัดการนี้ช่วยให้สามารถกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของฟอร์มให้เหมาะกับการใช้งานได้ ยกตัวอย่างเช่น ใช้ในการกรอกแบบสอบถาม

วิธีการจัดการหน้าเพจ(เมนู) แบบฟอร์มออนไลน์

1. ไปที่เมนู ออกแบบ (Design)

2. เลือกเมนู หน้าเพจ (Page)

3. เลือกเมนู +เพิ่มเพจ (Add Page)

 

4. เลือก Choose page เป็น แบบฟอร์มออนไลน์

วิธีการจัดการเพจ(เมนู) แบบฟอร์มออนไลน์ 2

 

5. กรอกข้อมูลของเพจตามที่ต้องการ รายละเอียดดังนี้

ชื่อ : ข้อความที่จะแสดงเป็นชื่อเพจ หรือชื่อเมนู
title : ชื่อที่แสดงบนแท็บของเบราเซอร์
Description : คำอธิบายเพจ (จะแสดงผลเมื่อมีการค้นหาจาก Search engine)
Keyword : คำค้นหาในเว็บไซต์ (สำหรับ Search engine)
Url : เป็นช่องที่ใช้แสดง Url ที่ถูกสร้างจากระบบ

6. เลือกเปิด หรือปิดการแสดงผลเมนูด้านบน และการแสดงผลเมนูด้านข้าง โดยเมื่อเลือกเป็น On เพจที่สร้างจะถูกนำไปแสดงผลเป็นเมนู หากเลือก Off เพจที่สร้างจะไม่ถูกนำไปแสดงผลเป็นเมนู

7. คลิกปุ่ม บันทึก เพื่อสร้างเพจที่ต้องการ หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก เพื่อยกเลิกการสร้างเพจ

วิธีการจัดการเพจ(เมนู) แบบฟอร์มออนไลน์ 3

วิธีการจัดการเพจ(เมนู) แบบฟอร์มออนไลน์ 4

 

ตัวอย่างการแสดงผลวิธีการจัดการเพจ(เมนู) แบบฟอร์มออนไลน์

วิธีการจัดการเพจ(เมนู) แบบฟอร์มออนไลน์ 5