คู่มือการใช้งาน, การจัดการด้านข้างเว็บไซต์ (Side), การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการจัดการ Widget เมนูด้านข้าง

เมนูด้านข้าง(Side menu) คือเมนูที่เชิ่อมโยงระบบไปยัง Page ที่เราได้สร้างไว้ โดยจะแสดงในบริเวณด้านข้าของเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์สามารถเข้าไปปรับแต่งรูปแบบ และตั้งค่าการแสดงผลต่างๆของเมนูด้านข้างได้จากส่วนนี้

วิธีการจัดการ Widget เมนูด้านข้าง

ต้องทำการเปิดใช้งานเมนูด้านข้าง (Side menu) ก่อน ดังนี้

1. ไปที่ Design

2. ไปที่ Side

3. ไปที่ Widget

4. หา Widget ที่ชื่อว่า Side menu กด On เพื่อเปิดใช้งานเมนูด้านข้าง

sideWidgetMenu_01

5. เมื่อเปิดเมนูด้านข้างแล้วจะมีกล่องเมนูด้านข้าง (Side menu) ปรากฎมาที่ด้านข้างของเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับแต่งรูปแบบและการแสดงผลต่างๆ ของเมนูด้านข้างได้

sideWidgetMenu_02

6. กล่องเมนูด้านข้าง (Widget Side menu) สามารถแบ่งการจัดการออกเป็น 3 คำสั่งดังนี้

 Change style สำหรับปรับแต่รูปแบบเมนูด้านข้าง

Manage สำหรับจัดการการแสดงผลของเมนูด้านข้าง

Close สำหรับปิดกล่องเมนูด้านข้าง

sideWidgetMenu_03

 

การปรับแต่งรูปแบบเมนูด้านข้าง

เจ้าของเว็บไซต์สามารถเข้าไปปรับเมนูด้านข้างได้ 2 ทางคือ การกดที่ Style ที่อยู่ในเมนูหลักหรือกดที่ Widget Side menu ที่แสดงอยู่เหนือกล่องเมนูด้านข้าง แล้วเลือกเมนูย่อย Change style เมื่อกดแล้วจะแสดงหน้าต่าง Change Style โดยจะแบ่งการแสดงผลเป็นสองส่วนดังนี้

– ตัวอย่างการแสดงผลเมนูด้านข้าง จะแสดงตัวอย่างสี ฟอนต์ ขนาดตัวอักษรของหัวข้อเมนูและเมนู เลือกสีและการแสดงผลเส้นคั่นหัวข้อและเส้นคั่นเมนูเป็นต้น

– ส่วนของการปรับแต่งการแสดงผลเมนู จะสามารถปรับแต่งเมนูได้ตามคำสั่งต่างๆ ดังนี้

1. ส่วนของการปรับแต่ง Title

1.1 Font style – เลือกรูปแบบตัวอักษรสำหรับ Title

1.2 Font size – เลือกขนาดตัวอักษรสำหรับ Title

1.3 ปุ่ม B , I และ U – ปรับแต่งตัวอักษร Title B คือตัวหนา I คือตัวเอียง และ U คือใส่เส้นใต้ตัวอักษร

1.4 สีตัวอักษร – เลือกสีตัวอักษรสำหรับ Title

1.5 สีเส้นคั่นระหว่างเมนู – กดเลือก Show เพื่อแสดงเส้นคั่นระหว่าง Title กับกลุ่มเมนู และสามารถปรับแต่งสีเส้นคั่นได้

2. ส่วนของการปรับแต่งเมนู

2.1 Font style – เลือกรูปแบบตัวอักษรสำหรับ Menu

2.2 Font size – เลือกขนาดตัวอักษรสำหรับ Menu

2.3 ปุ่ม B , I และ U – ปรับแต่งตัวอักษร Menu B คือตัวหนา I คือตัวเอียง และ U คือใส่เส้นใต้ตัวอักษร

2.4 สีตัวอักษร  – เลือกสีตัวอักษรสำหรับ Menu

2.5 สีตัวอักษรเมื่อเมาส์ชี้ – เลือกสีตัวอักษรสำหรับการแสดงเมื่อมีเมาส์ขี้ที่ Menu

2.6 Background color – สีพื้นหลัง Menu

2.7 Background color hover – สีพื้นหลังสำหรับการแสดงเมื่อมีเมาส์ขี้ที่ Menu

2.8 สีเส้นคั่นระหว่างเมนู – กดเลือก Show เพื่อแสดงเส้นคั่นระหว่าง Menu และสามารถปรับแต่งสีเส้นคั่นได้

2.9 Hover underline – กดเลือก Show เพื่อแสดงเส้นใต้ตัวอักษรเมื่อมีเมาส์ขี้ที่ Menu

sideWidgetMenu_04

 

การจัดการการแสดงผลของเมนูด้านข้าง

เจ้าของเว็บไซต์สามารถเข้าไปปรับเมนูด้านข้างได้ 2 ทางคือ การกดที่ Manage ที่อยู่ในเมนูหลักหรือกดที่ Widget Side menu ที่แสดงอยู่เหนือกล่องเมนูด้านข้าง แล้วเลือกเมนูย่อย Manage เมื่อกดแล้วจะแสดงหน้าต่าง Side menu จะแบ่งการทำงานเป็น 2  tab ดังนี้

1. Manage จะแสดงรายชื่อ Page ทั้งหมดที่เราอนุญาตให้แสดงเป็น Side menu เจ้าของเว็บไซต์สามารถเรียงลำดับ กำหนดเมนูหลักเมนูย่อย หรือปิดเปิดเมนูได้จากส่วนนี้

– สามารถกดลากเพื่อเรียงลำดับเมนู หรือสร้างให้เป็นเมนูย่อยได้(สร้างเมนูย่อยได้ไม่เกิน 3 ขั้น) โดยการกดที่สัญลักษณ์

– สามารถปิด หรือเปิดการแสดงเมนูที่ด้านข้างเป็นรายเมนูได้โดย คือการเปิดการแสดงเมนู และ คือการปิดการแสดงเมนู

sideWidgetMenu_05

Title สำหรับกรอกข้อความเพื่อนำมาแสดงเป็น Title ของกล่อง Side Menu

sideWidgetMenu_06