คู่มือการใช้งาน, การจัดการเนื้อหาในหน้าแรก (Body), การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการจัดการ Body Widget ข่าวบทความ

วิธีการจัดการ Body Widget ข่าวบทความ เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาข่าวบทความและต้องการให้แสดงผลในหน้าแรก (Home)

วิธีการจัดการ Body Widget ข่าวบทความ

1.ไปที่ Design

2.เลือก Body

3.เลือก Widget

4.เลือกที่ +Add Widget

ในกรณีที่ต้องการให้ Body Widget ข่าวบทความ อยู่ด้านบน หรืออยู่ตำแหน่งตามที่ต้องการให้เอาเมาส์ชี้แล้วกดลาก จากนั้นกดที่ปุ่มเรียงลำดับ

วิธีการจัดการ Body Widget ข่าวบทความ 1

 

5.เลือก Choose widget เป็น Content

วิธีการจัดการ Body Widget ข่าวบทความ 2

 

6.เมื่อเลือก Choose widget เป็น Content จะขึ้นระบบให้จัดการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน

ส่วนที่ 1 Manage เป็นการเลือกบทความ/ข่าวสาร ที่จะมาแสดงผล

-ให้เลือกหมวดหมู่ทั้งหมด หรือเลือกหมวดหมู่ตามที่ต้องการ

-เลือกการเรียงลำดับของบทความ

-เลือกจำนวนบทความที่แสดง

-กด บันทึก

 

วิธีการจัดการ Body Widget ข่าวบทความ 3

ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อกดบันทึก

วิธีการจัดการ Body Widget ข่าวบทความ 3-1

 

ส่วนที่ 2  Title เป็นการใส่หัวข้อให้กับ บทความ/ข่าวสาร

-ใส่ข้อความ (ชื่อหัวข้อ)

-ใส่สีที่ต้องการ

-เลือกตำแหน่งข้อความ

-กด บันทึก

วิธีการจัดการ Body Widget ข่าวบทความ 4

ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อกดบันทึก

วิธีการจัดการ Body Widget ข่าวบทความ 4-1

 

ส่วนที่ 3 Background สามารถใส่สีหรือรูปภาพ Background ของระบบ Content ได้

-หากใส่สี Background ให้เลือกที่ สี

-หากใส่รูปภาพ Background ให้เลือก รูปภาพ

-กด บันทึก

วิธีการจัดการ Body Widget ข่าวบทความ 5

ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อกดบันทึก

วิธีการจัดการ Body Widget ข่าวบทความ 5-1

 

ส่วนที่ 4 Design สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้ตามความสวยงาม

– Content widget มีให้เลือก 2 แบบ คือ Boxed และ Wide

-ใช่งานปุ่ม View more ในกรณีที่ระบบบทความ มีมาก ให้เปิดใช้ปุ่ม On ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้ให้ปิดปุ่มเป็น Off

-เลือกรูปแบบปุ่ม View more ว่าต้องการเป็น Text หรือ Button

-เลือกตำแหน่งปุ่ม ว่าจะให้อยู่ ซ้าย กลาง หรือขวา

-กด บันทึก

 

วิธีการจัดการ Body Widget ข่าวบทความ 6

 

ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อกดบันทึก

วิธีการจัดการ Body Widget ข่าวบทความ 6-1