คู่มือการใช้งาน, การจัดการเนื้อหาในหน้าแรก (Body), การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการจัดการ Body Widget สินค้า

วิธีการจัดการ Body Widget สินค้า ช่วยให้เราสามารถดึงข้อมูลสินค้ามาโชว์ในหน้าหลักของเว็บไซต์ได้ เพื่อช่วยโปรโมทให้ลูกค้าเห็นสินค้าของเราง่ายขึ้นผ่านหน้าแรกของเว็บไซต์ สามารถจัดการได้ดังนี้

1.ไปที่เมนู Body
2. เลือกเมนู Widget

1

 

3. คลิกปุ่ม +Add widget

2

 

4. เลือกประเภท widget เมนู Product

 

เลือกเพจ

 

5. จัดการแสดงผลรายการสินค้าในหน้าแรกที่ต้องการ
1. Mange รายการสินค้าอัตโนมัติ
(1 )เลือก อัตโนมัติ
(2) เลือกกำหนดหมวดหมู่สินค้าและจำนวนที่ต้องการดึงสินค้ามาโชว์
(3) บันทึก ข้อมูล

manageอัตโนมัติ

 

2. Mange รายการสินค้ากำหนดเอง
(1) เลือก กำหนดเอง
(2) เลือกหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการ
(3) คลิกเลือกรายการสินค้าที่ต้องการ
(4) บันทึก ข้อมูล

กำหนดเอง

 

6. กำหนด Title ข้อความ

1. ตั้งชื่อที่ต้องการ
2. เลือกสีข้อความ
3. กำหนดตำแหน่งข้อความ

title

 

7. จัดการรูปแบบ Background ในหน้าแรกที่ต้องการ
1. Background สี
(1) เลือก สี
(2) เลือกสีพื้นหลังที่ต้องการ
(3) บันทึก ข้อมูล

สี

 

2. Background รูปภาพ
(1) เลือก รูปภาพ
(2) เลือก Choose รูปภาพที่ต้องการ
(3) เลือกตำแหน่งพื้นหลัง
(4) เลือก Scroll Effects ที่ต้องการ
(5) บันทึก ข้อมูล

รูป

 

8. กำหนดรูปแบบ Design
(1) เลือก Product widget width (ความกว้าง) ที่ต้องการ
(2) เลือก เปิด/ปิด ปุ่ม view more (ดูเพิ่มเติม) และรูปแบบปุ่มที่ต้องการ
(3) เลือก ตำแหน่ง ปุ่ม view more ที่ต้องการ
(4) บันทึก ข้อมูล

design

 

9. ตัวอย่าง การแสดงผล Body Widget สินค้า

ตย.