คู่มือการใช้งาน, การจัดการเนื้อหาในหน้าแรก (Body), การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการจัดการ Body

Body คือส่วนที่ใช้แสดงเนื้อหาในหน้าแรก(Home) เจ้าของเว็บไซต์สามารถจัดการกล่องการแสดงผลต่างๆ ลงในส่วน Body นี้ได้ ซึ่งแต่ละกล่องการแสดงผลจะมีการจัดการและการแสดงผลที่แตกต่างกันไป แยกประเภทได้ดังนี้ กล่องเนื้อหาข่าว/บทความ, กล่องเนื้อหาสินค้า, กล่องเนื้อหากระดานสนทนา, กล่องเนื้อหาสไลด์, กล่องเนื้อหาแกลเลอรี่ และกล่องเนื้อหาปรับแต่ง

layout3Body

วิธีการจัดการ Body

1. เลือกเมนู Design

2. เลือกเมนู Body

body_01

เมื่อกดเมนู Body แล้วจะพบกับเมนูย่อย Widget ซึ่งเป็นเมนูสำหรับจัดการกล่องการแสดงผลต่างๆ ที่บริเวณ Body เว็บไซต์ โดย Widget ในส่วนนี้จะแตกต่างจาก บริเวณ Top, Side และ Footer ตรงที่ Widget ที่อยู่ในส่วน Body นี้ จะสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัดจำนวน โดยจะมีประเภท Widget ที่สามารถเลือกมาแสดงผลได้ดังนี้

  • Content (กล่องเนื้อหาข่าว/บทความ)
  • Product (กล่องเนื้อหาสินค้า)
  • Forum (กล่องเนื้อหากระดานสนทนา)
  • Slide (กล่องเนื้อหาสไลด์)
  • Gallery (กล่องเนื้อหาแกลเลอรี่)
  • Customize (กล่องเนื้อหาปรับแต่ง)