คู่มือการใช้งาน, การจัดการส่วนล่างเว็บไซต์ (Footer), การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการจัดการ Footer Widget

Footer Widget คือกล่องการแสดงผลที่อยู่ในบริเวณส่วนล่างของเว็บไซต์ จะแสดงผลเป็นส่วนล่าง (Footer) ในทุกหน้าของเว็บไซต์ ซึ่งแต่ละ Widget จะมีรูปแบบและการแสดงผลที่แตกต่างกัน โดยจะมี Widget ต่างๆ ดังนี้ กล่องก็อปปี้ไรท์, กล่องเฟรชบุ๊คไลค์บ๊อก, กล่องไลน์, กล่องเมนู, กล่องโซเชียล, กล่องสถิติ, กล่องคำยอดนิยม และกล่องข้อความ

วิธีการจัดการ Footer Widget

1. เลือกเมนู Design

2. เลือกเมนู Footer

3. เลือกเมนู Widget

4. จะแสดงหน้าต่างเมนูสำหรับเลือกจัดการ Widget ที่อยู่ในส่วน Footer ได้ดังนี้

  • Copyright (กล่องก็อปปี้ไรท์)
  • Facebook like box (กล่องเฟรชบุ๊คไลค์บ๊อก) *
  • Line (กล่องไลน์)
  • Menu (กล่องเมนูด้านล่าง)
  • Social Network (กล่องโซเชียล)
  • Stat Counter (กล่องสถิติ)
  • Tags (กล่องคำยอดนิยม) *
  • Text (กล่องข้อความ)

footerWidget_01

Widget ในแต่ละกล่องจะมีคำสั่งสำหรับจัดการการแสดงผลที่ไม่เหมือนกันโดยจะแยกชุดคำสั่ง ดังนี้

1. Edit Text สามารถกดเข้าไปเพื่อแก้ไขข้อความที่อยู่ภายใน Widget นั้นๆ ได้

2. Style สามารถกดเข้าไปเพื่อเลือกชุดการแสดงผลของ Widget นั้นๆ ได้

3. Manage สามารถกดเข้าไปเพื่อจัดการและตั้งค่าการแสดงผลของ Widget นั้นๆ ได้

4. ON/OFF สามาถเลือกเปิด/ปิดการแสดงผลของกล่อง Widget นั้นๆ ได้

  • widget_on เปิดการแสดงผลของกล่อง Widget นั้น
  • widget_off ปิดการแสดงผลของกล่อง Widget นั้น

 

หมายเหตุ

* จะสามารถแสดงผลได้บาง Layout เท่านั้น