คู่มือการใช้งาน, การจัดการส่วนล่างเว็บไซต์ (Footer), การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Footer

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Footer ระบบนี้ช่วยให้สามารถเลือกรูปแบบในส่วนของ Footer ได้ตามความต้องการ

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Footer

1.ไปที่ Design

2.เลือก Footer

3.เลือก Layout

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Footer1

 

4.เลือกรูปแบบของ Layout ที่ต้องการ

5.กด Save

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Footer2

 

Layout แบบที่ 1

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Footer3

การแสดงผลเมื่อเลือก Layout แบบที่ 1

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Footer3-1

 

Layout แบบที่ 2

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Footer4

การแสดงผลเมื่อเลือก Layout แบบที่ 2

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Footer4-1

 

Layout แบบที่ 3

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Footer5

การแสดงผลเมื่อเลือก Layout แบบที่ 3

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Footer5-1

 

Layout แบบที่ 4

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Footer6

 

การแสดงผลเมื่อเลือก Layout แบบที่ 4

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Footer6-1