การจัดการส่วน Header เว็บไซต์ (Top), คู่มือการใช้งาน, การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Top

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Top ประโยชน์ของการจัดการส่วนนี้ จะช่วยให้สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลของส่วน Header หรือ Top ของเว็บไซต์ได้ ตัวอย่างเช่น อยากให้ Logo อยู่ตรงกลาง และมีเมนูอยู่ใต้ Logo เป็นต้น

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Top

1.ไปที่ Design

2.เลือก Page

3.เลือก Top > Layout

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Top 1

 

4. รูปแบบ Layout จะมีให้เลือกอยู่ 2 แบบ คือ

  • Menu on Top (เมนูอยู่ด้านบน)

หากเลือกแบบ Menu on Top (เมนูอยู่ด้านบน) ให้คลิกที่รูป จากนั้นกด Save

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Top 2

ตัวอย่างการแสดงผลของ Layout Menu on Top (เมนูอยู่ด้านบน)

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Top 3

 

  • Menu on Bottom (เมนูอยู่ด้านใต้)

หากเลือกแบบ Menu on Bottom (เมนูอยู่ด้านใต้) ให้คลิกที่รูป จากนั้นกด Save 

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Top 4          วิธีการจัดการ Layout ส่วน Top 4-1

 

ตัวอย่างการแสดงผลของ Menu on Bottom (เมนูอยู่ด้านใต้)

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Top 5     วิธีการจัดการ Layout ส่วน Top 6