การจัดการส่วน Header เว็บไซต์ (Top), คู่มือการใช้งาน, การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการจัดการ Logo ในเว็บไซต์

การจัดการ Logo ในเว็บไซต์ มีเพื่อให้เจ้าของร้านได้อัพรูปสินค้า หรือ Text ที่เป็นโลโก้ ของร้าน ซึ่งตัวโลโก้ จะเป็นแบรนด์ของร้านนั้นๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของการสร้างแบรนด์ เพราะไม่ว่าทำการค้า หรือทำธุรกิจอะไรก็ตาม โลโก้ ที่เป็นสัญลักษณ์ในธุรกิจ จะทำหน้าที่บอกคนอื่นๆ ว่าธุรกิจของเราทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร หรือให้บริการเกี่ยวกับอะไร

วิธีการจัดการ Logo ในเว็บไซต์

1.ไปที่ Design
2.เลือก Top
3.เลือก Logo

1

4.ตรง Logo type เลือก Image หรือ Text
ถ้า Image เป็นการใส่รูป ส่วน Text เป็นการใส่ข้อความ

ตัวอย่าง จะใส่รูปเป็นโลโก้
ให้เลือก Image > Choose > อัพโหลดไฟล์ภาพที่ต้องการเข้ามา

5.กด บันทึก

2

6.ตัวอย่างการแสดงผล

3