การจัดการด้านข้างเว็บไซต์ (Side), คู่มือการใช้งาน, การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการจัดการ Side Widget

Side Widget คือ กล่องการแสดงผลบริเวณด้านข้างของเว็บไซต์ที่เจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ หากมีการเปิด Widget ตัวใดตัวหนึ่งภายใน Side Widget จะถือว่ามีการเปิดใช้งานพื้นที่ด้านข้าง ในขณะเดียวกันนั้นถ้าหากมีการปิด Widget ทั้งหมดที่อยู่ภายใน Side Widget พื้นที่ด้านข้างก็จะหายไป

วิธีการจัดการ Side Widget

1. ไปที่ Design

2. เลือก Side

3. เลือก Widget 

4. จะแสดงหน้าต่างเมนูสำหรับเลือกจัดการ Widget ที่อยู่ในส่วน Sideได้ดังนี้

  • Text (กล่องข้อความ)
  • All Product Category (กล่องหมวดหมู่สินค้า)
  • Product Item Box (กล่องแสดงชิ้นสินค้า)
  • Side menu (กล่องเมนูด้านข้าง)
  • Banner (กล่องแบนเนอร์)
  • Facebook like box (กล่องเฟรชบุ๊คไลค์บ็อก – ในเว็บไซต์สามารถมีกล่องเฟรชบุ๊คไลค์บ็อกได้เพียงหนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ถ้ามีการเปิดใช้งานที่ตำแหน่งอื่นแล้วจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้อีก)

sideWidget_01

Widget ในแต่ละกล่องจะมีคำสั่งสำหรับจัดการการแสดงผลที่ไม่เหมือนกันโดยจะแยกชุดคำสั่ง ดังนี้

1. สามารถกดที่สัญลักษณ์แล้วลากเพื่อเรียงลำดับ Widget เมื่อเรียงลำดับจนพอใจแล้ว กดที่ปุ่ม เรียงลำดับ Side widget จะแสดงผลตามที่ได้เรียงลำดับไว้

2. Style สามารถกดเข้าไปเพื่อเลือกชุดการแสดงผลของ Widget นั้นๆ ได้

3. Manage สามารถกดเข้าไปเพื่อจัดการและตั้งค่าการแสดงผลของ Widget นั้นๆ ได้

4. ON/OFF สามาถเลือกเปิด/ปิดการแสดงผลของกล่อง Widget นั้นๆ ได้

  • widget_on เปิดการแสดงผลของกล่อง Widget นั้น
  • widget_off ปิดการแสดงผลของกล่อง Widget นั้น