คู่มือการใช้งาน, การจัดการส่วนล่างเว็บไซต์ (Footer), การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการจัดการ Widget ข้อความ Footer

วิธีการจัดการ Widget ข้อความ Footer

Widget ข้อความ Footer เป็นกล่องจัดการข้อความ เมื่อเจ้าของร้านต้องการใส่ Text ตรง Footer สามารถเข้ามาจัดการแก้ไขได้เลย ซึ่งส่วนข้อความสามารถใส่สี เปลี่ยนฟ้อนต์ได้ตามใจชอบ ทำให้หน้าเว็บดูสวยงามมากขึ้น

1.เลือก Design
2.เลือก Footer
3.เลือก Widget

1

4.คลิกเลือก Text เปิดให้เป็น On

2

5. คลิกที่ Edit Tax เพื่อใส่ข้อความที่ต้องการ

3

6. ใส่รายละเอียด ของ Text ที่ต้องการเข้าไป
7. กด บันทึก

4

8. ตัวอย่างการแสดงผล

4