การจัดการส่วน Header เว็บไซต์ (Top), คู่มือการใช้งาน, การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการจัดการ Widget ข้อความ

ในส่วน header (Top) นั้นนอกจากจะสามารถเปิดการแสดงผล Widget ที่มีรูปแบบการทำงานต่างๆกันแล้ว เรายังสามารถกรอกข้อความที่เราต้องการลงไปที่ส่วน Header ไม่ว่าจะเป็นการกรอก ชื่อบริษัท เบอร์โทร หรือข้อความที่เจ้าของร้านต้องการจะสื่อได้ที่   Widget ข้อความนี้

วิธีการจัดการ Widget ข้อความ

1.เลือก Design

2.เลือก Top

3.เลือก Widget

1

4.คลิกเลือก text เปิดให้เป็น On

2

5. คลิกที่ Manage เพื่อใส่ข้อความที่ต้องการ

3

6.ใส่รายละเอียด ของ Text ที่ต้องการเข้าไป

7.กด บันทึก

4

8. ตัวอย่างการแสดงผล

5