การจัดการส่วน Header เว็บไซต์ (Top), คู่มือการใช้งาน, การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการจัดการ Widget ภาษา

การจัดการ Widget ภาษา เป็นกล่องจัดการในส่วนของภาษาที่ใช้ในหน้าเว็บไซต์ สามารถเปิดปิดการแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ได้ ซึ่งลักษณะการแสดงผลจะเป็นรูปธงชาติ แต่สามารถปรับแต่พวกสีฟ้อนต์ ขนาดฟ้อนต์ได้

Widget ภาษา จะใช้กับเว็บที่ตั้งแต่ 2 ภาษาขึ้นไป

วิธีการจัดการ Widget ภาษา

1.ไปที่เมนู Design
2. เลือก Top
3. เลือก Widget

1

4. เปิด Widget Language ให้เป็น On

2

5. จากนั้นให้คลิก Style เพื่อเปลี่ยนรูปแบบ

3

6. สามารถเลือกเปลี่ยนตามรูปดังนี้ เช่น ขนาด font สี ต่างๆ จากนั้นบันทึก

4

7. ตัวอย่างการแสดงผล

5