คู่มือการใช้งาน, การจัดการส่วนล่างเว็บไซต์ (Footer), การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการจัดการ Widget เมนู Footer

วิธีการจัดการ Widget เมนู Footer ระบบ Widget ประกอบด้วย Copyright , Facebook likebox , Line , Menu , Social , Network , Stat Counter , Tags Text สามารถเลือกเปิดปิดระบบได้ตามความต้องการ การใช้งาน

วิธีการจัดการ Widget เมนู Footer

  1. ในกรณีที่ต้องการเปิด Widget ใช้งานระบบ ให้เลือกที่ปุ่ม On จากนั้นระบบจะแสดงผลขึ้นมาให
  2. ในกรณีที่ต้องการปิด Widget ใช้งานระบบ  ให้เลือกที่ปุ่ม Off จากนั้นระบบจะปิด Widget ไม่แสดงผล

 

วิธีการจัดการ Widget เมนู Footer 1

วิธีการจัดการ Widget เมนู Footer 3

 

ตัวอย่างการแสดงผลวิธีการจัดการ Widget เมนู Footer เมื่อเปิดปุ่ม On ทั้งหมด

วิธีการจัดการ Widget เมนู Footer 2

 

ตัวอย่างการแสดงผลวิธีการจัดการ Widget เมนู Footer เมื่อเปิดปุ่ม Off ระบบ Tags

วิธีการจัดการ Widget เมนู Footer 4