คู่มือการใช้งาน, การจัดการส่วนล่างเว็บไซต์ (Footer), การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการจัดการ Widget Copyright

วิธีการจัดการ Widget Copyright

1.ไปที่ Design
2. เลือก Footer
3. เลือก Widget

1

4. เปิด Widget Copyright ให้เป็น On และ คลิก Edit Text เพื่อใส่ข้อความ

2

5. Edit Text ใส่ข้อความที่ต้องการลงไป
6. บันทึก

3

7. ตัวอย่างการแสดงผล

4