การจัดการส่วน Header เว็บไซต์ (Top), คู่มือการใช้งาน, การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการจัดการ Widget Line

วิธีการจัดการ Widget Line เป็นการโชว์ข้อมูลไลน์บริษัทหรือไลน์ส่วนตัว เพื่อให้ลูกค้าหรือคนที่สนใจข้อมูลในเว็บไซต์ของเราสามารถแอดไลน์สอบถามข้อมูลหรือติดต่อกับเจ้าของเว็บไซต์ได้สะดวกมากขึ้น มีขั้นตอนดังนี้

วิธีการจัดการ Widget Line

1.ไปที่เมนู TOP
2. เลือกเมนู Widget

1

 

3. กดเครื่องหมาย ON/OFF เพื่อเปิด/ปิดใช้งาน widget Line

3

 

4. เปิด On เพื่อเปิดใช้งาน widget Line

4

 

5. คลิก Manage เพื่อเข้าไปจัดการข้อมูล Line

2

 

6.  จัดการ Line เลือกประเภทของไอดีไลน์ และกรอกข้อมูลชื่อไลน์ที่ต้องการ หากต้องการให้แสดง QR CODE ให้คลิก Show (โชว์เฉพาะด้านล่างเว็บไซต์) จากนั้นกดบันทึกข้อมูล

6

 

7. ตัวอย่าง การแสดงผลไอคอน Line

5