การจัดการด้านข้างเว็บไซต์ (Side), คู่มือการใช้งาน, การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการตกแต่งด้านข้าง(Side)

Side คือพื้นที่บริเวณด้านข้างของหน้าเว็บไซต์เจ้าของเว็บไซต์สามารถเพิ่มการแสดงผล Widget ที่ด้านข้าง โดยหากมีการเปิด Widget ตัวใดตัวหนึ่งจะถือว่ามีการเปิดใช้งานพื้นที่ด้านข้าง แต่ถ้าปิด Widget ทั้งหมดพื้นที่ด้านข้างก็จะหายไป และยังสามารถปรับแต่งพื้นหลังบริเวณด้านข้างได้จากส่วนนี้ด้วย

layout2Side

วิธีการตกแต่งด้านข้าง (Side)

1. เลือกเมนู Design

2. เลือกเมนู Side

side_01

หลังจากที่เลือกเมนู Side แล้วจะพบกับเมนูย่อย อีก 2 เมนู คือ

1. Widget – เป็นเมนูสำหรับจัดการกล่องการแสดงผลต่างๆ ที่บริเวณด้านข้างเว็บไซต์ หากมีการเปิด Widget ตัวใดตัวหนึ่งภายใน Side Widget จะถือว่ามีการเปิดใช้งานพื้นที่ด้านข้าง ในขณะเดียวกันนั้นถ้าหากมีการปิด Widget ทั้งหมดที่อยู่ภายใน Side Widget พื้นที่ด้านข้างก็จะหายไป

2. Background – เป็นเมนูสำหรับการปรับแต่งพื้นหลังในบริเวณด้านข้างเว็บไซต์

 

ตัวอย่าง หน้า Design ของเว็บไซต์ที่มีด้านข้าง(Side)

side_02