คู่มือการใช้งาน, การจัดการส่วนล่างเว็บไซต์ (Footer), การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการเพิ่ม Widget สถิติ

วิธีการเพิ่ม Widget สถิติ

1.ไปที่ Design

2.เลือก Footer

3.เลือก Widget

1

4.เปิด Stat Counter ให้เป็น On

2

5.จากนั้นไปตั้งค่าจำนวนผู้เข้าชมไปที่ More Feature

6.เลือก Stat counter

7.จากนั้นก็ตั้งค่าได้เลย และบันทึก

3