คู่มือการใช้งาน, การจัดการส่วนล่างเว็บไซต์ (Footer), การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการตกแต่ง Background ส่วน Footer

วิธีการตกแต่ง Background ส่วน Footer จะช่วยให้ Footer ของเว็บไซต์ดูโดดเด่นด้วยสีหรือรูปภาพที่เราตกแต่ง ทำให้ Footer หรือช่องทางการติดต่อดูน่าสนใจและช่วยให้ธีมของเว็บไซต์ เป็นธีมเดียวกับ Header หรือ Body

วิธีการตกแต่ง Background ส่วน Footer

1.ไปที่ Design

2.เลือก Footer > Background

วิธีการตกแต่ง Background ส่วน Footer 1

 

3.ในกรณีที่จะใช้ สี เป็น Background

-ให้เลือก Footer Background

-เลือก Background  Style เป็นสีตามที่ต้องการ

-กด Choose เมื่อต้องการเลือกสีมาใช้

-กดบันทึก

วิธีการตกแต่ง Background ส่วน Footer 2         วิธีการตกแต่ง Background ส่วน Footer 3

 

ตัวอย่างการแสดงผล ของ สี Background ส่วน Footer

วิธีการตกแต่ง Background ส่วน Footer 2-1

 

4. ในกรณีที่จะใช้รูปภาพ เป็น Background

-ให้เลือก Footer Background

-เลือก Background  Style เป็นรูปภาพ

-คลิกที่ Choose อัพโหลดรูปภาพ

-เลือก Background  Position  : Tile คือ รูปต่อกัน , Full screen คือ ภาพขนาดเต็ม  , No-Repeat คือ ขนาดเท่ากับภาพที่อัพโหลดลงไป

วิธีการตกแต่ง Background ส่วน Footer 4

 

ตัวอย่างการแสดงผล ของ รูปภาพ Background ส่วน Footer

วิธีการตกแต่ง Background ส่วน Footer 4-1

 

5. วิธีการใส่สีในส่วนของ Footer Copyright

-ไปที่ Design

-เลือก Footer > Background

-เลือก สีตามที่ต้องการ

-กด Choose เมื่อต้องการเลือกสีมาใช้

-กดบันทึก

วิธีการตกแต่ง Background ส่วน Footer 5   วิธีการตกแต่ง Background ส่วน Footer 5-1

 

ตัวอย่างการแสดงผล ของ สี Background ส่วน  Footer Copyright

วิธีการตกแต่ง Background ส่วน Footer 6