การจัดการส่วน Header เว็บไซต์ (Top), คู่มือการใช้งาน, การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการตกแต่ง Background ส่วน Top

วิธีการตกแต่ง Background ส่วน Top เจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับแต่ง Background ด้านบนสุดของเว็บไซต์ โดยสามารถเลือกปรับแต่งด้วยการใช้สีหรือรูปภาพตามที่ต้องการได้ เพื่อให้เว็บไซต์มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น มีขั้นตอนดังนี้

วิธีการตกแต่ง Background ส่วน Top

1. ไปที่เมนู Top
2. เลือกเมนู background

top

 

การใช้สีเป็น Background
1. เลือกเมนู Background
2. เลือก Top Background
3. เลือกเมนู สี
4. คลิกเลือกสีตามที่ต้องการ
5. เลือก Choose เพื่อยืนยันการเลือกสี
6. คลิก บันทึก ยืนยันสีที่ต้องการ

backgroud สี

 

ตัวอย่าง สี background (พื้นหลัง) ในส่วน top ของเว็บไซต์

ตย.สีback

 

การใช้รูปภาพเป็น Background
1. เลือกเมนู รูปภาพ
2. คลิก Choose รูปภาพที่ต้องการ
3. เลือก Background Position ที่ต้องการ
4. บันทึก ยืนยันภาพที่ต้องการ

เลือกรูปtop background

 

ตัวอย่าง การแสดงผล รูป Top Background

ตย.รูปtop background

 

การใช้สีใน Top Bar
1. เลือกเมนู Top Bar
2. คลิกเลือก สี ตามที่ต้องการ
3. คลิก Choose สีที่ต้องการ
4. บันทึก ยืนยันสีที่ต้องการ

เปลี่ยนสีtop bar

 

ตัวอย่าง การแสดงผล สี Top Bar

ตย.สีtopbar